Kalkulator Podatkowy
www.kalkulatorpodatkowy.info.pl
Dla raportów: IB/Lynx Activity Statement
Historia zmian

18.05.2022
 • Poprawiono obsługę zdarzeń korporacyjnych: fuzje/przejęcia (kasowe oraz w zamian za akcje).
 • Poprawiono obsługę zdarzeń korporacyjnych: konsolidacja (ang. Reverse Split) w wyniku której powstają ułamkowe akcje.
 • Poprawiono obsługę zdarzeń korporacyjnych: oddzielenie (ang. spin-off).
 • Poprawiono obsługę zdarzeń korporacyjnych: delisting.
 • Poprawiono rozpoznawanie tickerów akcji dla zdarzeń podziału akcji (ang. Split)
 • Dodano obsługę zdarzeń korporacyjnych: przypisanie akcji (ang. Subscribable Rights Issue).
 • Dodano obsługę zdarzeń korporacyjnych: obciążeń podatkowych oraz ich zwrotów przy przejęciach i przekształceniach (ang. Tax Charge, Fees, Reversal).
 • Dodano obsługę ułamkowych mnożników dla opcji.
 • Poprawiono czytelność dzienników przebiegu operacji wyświetlanych na końcu.

2.05.2022
 • Dodano obsługę kolejnych wariantów Activity Statements (zawierających m.in zapisy dat w formacie mm/dd/rrrr zamiast rrrr-mm-dd).
 • Dodano obsługę rozliczeń amerykańskich obligacji skarbowych typu Treasury Bills (wcześniej obsługiwano tylko obligacje skarbowe typu Treasury Bonds).
 • Dodano obsługę rozliczeń metali spot oferowanych bezpośrednio przez Interactive Brokers U.K., takich jak złoto (ticker: XAUUSD) oraz srebro (ticker: XAGUSD).
 • W przypadku stawek podatku dochodowego od dywidend zagranicznych wyższych niż w Polsce, dodano w podsumowaniu wiersz określający wysokość podatku podlegającego odliczeniu (tj nie więcej niż 19% kwoty każdej dywidendy).

1.05.2022
 • Dodano podstronę Komentarze.
 • Zaktualizowano podstronę Często zadawane pytania, dodając pytanie odnośnie rozliczeń kont wspólnych (Joint).

30.04.2022
 • Dodano obsługę transferów akcji na zewnątrz (od IB/Lynx do innego brokera).
 • Zaktualizowano podstronę Często zadawane pytania.

29.04.2022
 • Dodano obsługę nowych zdarzeń korporacyjnych (delisting, odpłatne przejęcie).
 • Zdarzenia korporacyjne o charakterze informacyjnym (np nabycie i wygaśnięcie uprawnień) są teraz ignorowane, gdyż generowały niepotrzebne ostrzeżenia, a i tak nie miały wpływu na rozliczenia.

29.04.2022
 • Rozpoczęto publikowanie historii zmian w tym miejscu, po raz pierwszy od uruchomienia kalkulatora w kwietniu 2021 roku.