Kalkulator Podatkowy
www.kalkulatorpodatkowy.info.pl
Dla raportów: IB/Lynx Activity Statement
Regulamin z dnia 7 kwietnia 2022 r.

1. Kalkulator podatkowy udostępniany jest bezpłatnie, pod warunkami poniżej.

2. Kalkulator obsługuje wyłącznie raporty Activity Statement firm Interactive Brokers oraz Lynx,
wygenerowane w formacie CSV (w języku angielskim).

3. Na podstawie przesłanych raportów, kalkulator generuje zestawienia podatkowe w formacie HTML.
Zestawienia te mogą być przeglądane m.in programami Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Microsoft Word (2007 lub nowszy),
a także drukowane na kartkach A4 w trybie poziomym.

4. Użytkownik powinien w jednym żądaniu przesłać raporty obejmujące cały okres niezbędny do dokonania wyliczeń.
W szczególności: jeśli w danym roku podatkowym przeprowadzone były operacje na instrumentach finansowych nierozliczonych w latach poprzednich (przeniesienie), konieczne jest załączenie raportów także za poprzednie lata.

5. Przesłane raporty, przed ich zapisaniem i rozpoczęciem przetwarzania, podlegają automatycznej anonimizacji.
Usuwane są w szczególności: imię, nazwisko, numer konta brokerskiego, a także nazwy przesłanych plików wyciągów.

6. Mimo, iż jest to zbędne (patrz pkt 5), użytkownik może także zanonimizować raporty ręcznie - po swojej stronie,
jeśli czuje taką potrzebę.
Można to zrobić programem Anonimize_CSV.pl napisanym w języku Perl (konieczny jest interpreter Perla).
Można też przy pomocy dowolnego edytora tekstu, jak np.: jak Notepad++, Notepad2 (dla Windows) lub Geany, Kate (dla Linux), czy też UltraEdit, Textastic (dla MacOS).

7. Raporty mogą być przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni i mogą być wykorzystane w celu dalszego rozwoju kalkulatora.
Najpóźniej po okresie 7 dni od dnia przesłania, raporty zostaną automatycznie usunięte.

8. Autor prosi o wsparcie Fundacji Pomocy Zwierzętom CHATUL użytkowników, którzy uznają, że kalkulator im się przydał.
Wsparcie powyższe udzielane jest na zasadzie dobrowolności i umowy honorowej.

9. Autor dokłada wszelkich starań by kalkulator działał bezbłędnie, a wykonane przez niego wyliczenia były w miarę możliwości zgodne z przepisami.
Nie może jednak udzielać użytkownikom jakiejkolwiek gwarancji, ani brać odpowiedzialności za ewentualne spory z organami podatkowymi.

10. Uwagi na temat kalkulatora można wysyłać ma email kalkulator.taxcalc@gmail.com

11. Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie bez podania przyczyny.